سیما کابل رسانا

این شرکت در سال 1385 در شهرک صنعتی خیر آباد اراک در ایران تاسیس شده است. شرکت با تولید انبوه کابلهای تخصصی و تامین نیازمندی های صنایع کشور نسبت به ورود ماشین آلات از خارج از کشور اقدام نمود و تولید خود را با کارشناسان خارجی در طی این مدت ارائه داده و هدف اصلی در تولید ارائه کیفیت قابل قبول مشتریان در چند سال اخیر بوده است.امید است همواره شرکت بتواند کیفیت در تولید و مشتری مداری را در همه مراحل سرلوحه کار خود قرار دهد..