عباسی

رزومه : تولید کننده هواکش های خانگی – صنعتی – هواساز – سانتریفیوژ – سقفی – بلوور - نماینده رسمی فن های صنعتی – کامپیوتری ای بی ام پاپست ( Ebmpapst ) آلمان - نماینده هواکش و فن های لوکس اسمارت هوشمند و خانگی - نماینده رسمی پخش هواکش های دمنده .

صنایع هواکش عباسی

  رزومه : تولید کننده هواکشهای خانگی – صنعتی – هواساز – سانتریفیوژ – سقفی – بلوور نماینده رسمی فن های صنعتی – کامپیوتری ای ...

  • نوشته شده در
ادامه مطلب