عضویت در صنعت برق

راهنمای عضویت در پرتال تخصصی صنعت برق

روش عضویت :

۱ – تکمیل نمودن مدارک و ارسال آن .

مدارک ارسالی شامل :

۱ – ارسال درخواست ( فروشگاه / شرکت ) ترجیحا با مهر . ( تصویر ارسالی واضح و خوانا باشد ) . ذکر نام فرد متقضی درخواست الزامی است .( موارد ذکر شده به دلیل جلوگیری از سوء استفاده دیگران از نام فروشگاه عضو شونده است . )

۲ – ارسال رزومه و نوع فعالیت ، اطلاعات تماس ، آدرس ، سایت ، ایمیل ، لوگو ، سر فصل محصولات مربوط به زمینه کاری ، عکسی از تبلیغات خود به صورت افقی ، توضیحات مرتبط با فروشگاه/شرکت و در رابطه با محصولات حدودا ۷۰۰کلمه .

۳ – در صورت اعلام نمایندگی رسمی ، ذکر آن در درخواست .

۴ – در صورت اعلام مرکزیت یا عاملیت فروش ، ذکر آن در درخواست .

۵ –  تعیین مجموعه مربوط به نوع فعالیت . ( در بخش راهنمای پرتال توضیح داده شده است ) .

۶ – پس از انجام مراحل و ساخت پرتال درخواستی از سوی فروشگاه یا شرکت ، رمز و نامک پرتال ساخته شده به مدیریت یا فرد معرفی شده از سوی آن ارسال میشود تا در صورت نیاز یا هر نوع اشکال اولیه ، موارد مورد نیازشان را در پرتال اضافه و یا تصحیح نمایند .

تذکر : لازم به ذکر است پس از انجام درخواست فروشگاه یا شرکت برای حضور در پرتال تخصصی صنعت برق ، عضو شونده موظف است در صورت تغییر نمایندگی و نوع فعالیت ، صنعت برق را از آن مطلع نمایند ، در غیر این صورت و نیز در صورت تخلف ، خود فرد خاطی پاسخگوی آن خواهد بود .

کلیک شود

عضویت در صنعت برق

 

عضویت در صنعت برق | صنعت برق

⛔️ا ستفاده از لوگو اختصاصی صنعت برق پیگرد قانونی دارد ❌

                                                                                                            صنعت بـرق

 

عضویت در صنعت برق

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور

عضویت در صنعت برق

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور